วิธีสั่งซื้อโปรแกรม (จัดจำหน่ายในราคาชุดละ 1,200 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว)
  1. ชำระเงินค่าโปรแกรมและกรอกข้อมูลด้านล่าง 
  2. ช่องทางการชำระเงิน
พร้อมเพย์
เบอร์โทร 0819472084

โอนเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร
ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา
กรุงไทย คุณอภิรดี ตันติชวลิต 701-6-06555-3 นครปฐม
กรุงเทพ คุณอภิรดี ตันติชวลิต 275-0-83068-5 นครปฐม
กสิกรไทย คุณอภิรดี ตันติชวลิต 524-2-01341-9 องค์พระปฐมเจดีย์
ไทยพาณิชย์ คุณอภิรดี ตันติชวลิต 333-2-25600-8 มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบฟอร์มการสั่งซื้อโปรแกรม
ชื่อโรงเรียน :
สังกัด : *    เขตพื้นที่การศึกษา : *
ที่อยู่ : *            ตำบล/แขวง : *
อำเภอ/เขต : *                   จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *      โทรศัพท์ : *      จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน : *
ผู้ติดต่อ :     โทรศัพท์ติดต่อ :  *ถ้ามี
อีเมล์ : *ถ้ามี
สถานที่จัดส่ง : โรงเรียน ที่อื่น
ที่อยู่ :        ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :         จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
หมายเหตุ :
แจ้งการชำระเงิน
วันที่ : เวลา : ** ATM ดูเวลาบนสลิป จำนวนเงิน :
ช่องทาง : ธนาคาร
ธนาณัติ
ธนาณัติออนไลน์
เลขที่เอกสาร : * ชำระในรูปแบบธนาณัติกรอกเลขที่ธนาณัติ
ตัวอย่างเลขที่เอกสาร :
** กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ระบุชื่อโรงเรียนในรายการโอนเงินด้วยค่ะ
การจัดส่งโปรแกรม : เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
1. เปิดบริการลงทะเบียน Online ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้งานได้ทันที
2. แผ่นโปรแกรมและใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านเป็นพัสดุลงทะเบียนในวันทำการถัดไป