หลักสูตรแกนกลางฯ 51
สั่งซื้อโปรแกรม
วิธีใช้โปรแกรม PP51
ติดต่อเรา
QS
DownLoad โปรแกรม 51-55
 • หลักสูตรแกนกลาง 51
 • หลักสูตรอิสลามศึกษา(ปอ.1)
 • DownLoad โปรแกรม 44
 • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • Down Load คู่มือ
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม
 • วิธีติดตั้งโปรแกรม PP51
 • วิธีลงทะเบียนโปรแกรม
 • วิธีติดตั้ง TermViewer
 • DownLoad อื่นๆ
 • คณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6
 • เมนูใช้งานบ่อย
 • การพิมพ์ปพ.7
 • การสำรองข้อมูล
 • ปัญหา-วิธีแก้
 • เมนูต่างดาว (Win7)
 • เมนูต่างดาว (WinXP)
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • 086-4596542
 • Mobile. 081-9472084
 • 034@214995.com
 • ขั้นตอนการอัพเกรดโปรแกรม **Start Download Update**
       1. ปิดโปรแกรมพิมพ์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง 51(PP51)
       2. สำรองข้อมูล วิธีการสำรอง ** คลิกที่นี่ **
       3. ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเกรด ** คลิกที่นี่ **
       4. ติดตั้งโปรแกรมจนสมบูรณ์ จากนั้นเปิดใช้งานตามปกติ
       *** กรุณาสำรองข้อมูลทุกครั้งก่อนการอัพเกรดโปรแกรม
  คุณสมบัติของโปรแกรมพิมพ์เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ 51
  • พิมพ์เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ 51 ได้แก่ ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3 และ ปพ.7 (ต้นฉบับและสำเนา)
  • แสดงและพิมพ์รายงานผลการเรียน
  • จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นปีการศึกษา และเลื่อนชั้นอัตโนมัติในปีการศึกษาถัดไป
  • ไม่จำกัดจำนวนนักเรียน และโปรแกรมไม่มีหมดอายุ
  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมประเมินผลหลักสูตรแกนกลางฯ 51
  • บันทึกข้อมูลนักเรียน
  • จัดพิมพ์เอกสาร ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3, ปพ.7 และใบรายงานผลการเรียน
  ประโยชน์โปรแกรมประเมินผลหลักสูตรแกนกลางฯ 51
  • การบันทึกข้อมูลง่าย โดยมีรูปการบันทึกข้อมูลแบบเดียวกับเอกสารปพ.1 ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  • การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทำได้ง่าย ทำงานจบในหน้าจอเดียว สะดวกในการทำงาน
  • คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยอัตโนมัติ
  • พิมพ์แบบ ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3 ปพ.7 (ต้นฉบับ และสำเนา) และรายงานผลการเรียน โดยบันทึกเพียงรายละเอียดในปพ.1 เท่านั้น
  • สามารถเลือกบันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบการกรอกข้อมูลเป็นเกรด หรือคะแนนเต็ม
  • โอนย้ายฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อทำการสำรองข้อมูลได้ง่าย(Copy,  Paste)
  • สามารถนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล Excel, โปรแกรม GPA123, โปรแกรม GPA44
  • ใช้งานง่ายด้วยเมนูภาษาไทย สามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลผ่าน Internet ได้
  • ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3 และ ปพ.7 ที่พิมพ์โดยโปรแกรม PP51 ถูกต้องตามหลักการของกระทรวงศึกษาธิการ
  • สามารถใช้ได้กับโรงเรียนในทุกสังกัด
  • อัพเกรดโปรแกรมได้ ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
  รร.   
  1
  ไม่ต้องใส่คำว่า "โรงเรียน"
  Copyright 2010 www.214995.com Allrights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
  ที.ที.ซอฟท์ 168/12 หมู่ที่ 5 ถนนดอนตูม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทร.034-214995, 081-9472084 โทรสาร.034-214996 E-mail : 034@214995.com