โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 แกนกลางฯ 51
Download โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
หลักสูตรแกนกลางฯ 51
Download โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
หลักสูตรอิสลามศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 •  086-4596542
 •  Line Id : PP51
 •  facebook
 •  034@214995.com

 • PPUniDac หลักสูตรแกนกลางฯ 51 V.10 New
 • Windows 10,8,7
 • Database MYSQL
 • Fast Report
 • Network license
 • ปพ.1 ,ปพ.2 ,ปพ.3 ,ปพ.5 ,ปพ.6 ,ปพ.7 ,ปพ.7 (ผลการเรียน) ,ปพ.8
 • Transcript (ปพ.1 ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • รายงาน นักเรียน,ห้องเรียน,ชั้นเรียน,โรงเรียน
 • บันทึก สถิตินักเรียน,การเจริญเติบโต(ส่วนสูง/น้ำหนัก),รายละเอียดนักเรียน
 • ประเมิน พัฒนาการปฐมวัย,วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด,กลางภาค/ปลายภาค
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์,อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน,สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 • ผู้ใช้ ครูประจำชั้น,ครูประจำวิชา,หัวหน้าสายชั้น,ทะเบียน,การเงิน(Opitons),ผู้เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลผ่าน web browser เฉพาะที่ฝาก Database กับ ทีทีซอฟท์
 • ประกาศผลหน้าเวป เฉพาะที่ฝาก Database กับ ทีทีซอฟท์
 • ติดต่อสอบถาม  081-9472084  Line ID : PP51


  ที.ที.ซอฟท์
  โทร 081-9472084, 086-4596542
  Line Id PP51
  ยกเลิกเบอร์โทร 034214995

   
  หลักสูตรแกนกลางฯ 51 PPUniDac V.10 Network license
   
  - วิธีการ UpDate Program Windows 10
  - วิธีแก้ไข หน้าหลัง ปพ.1 เอา O-NET ออก
  - วิธีแก้ไข ปพ.1พิมพ์เกิน 1 หน้า
  - การนำเข้าผลการสอบ O-NET 2561 4 วิชา
  - การเปลี่ยน Font ที่แสดงผลผิดประเทศ
  - การสำรองข้อมูล
  - การนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้
  - การ Update Program
  - คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม
  -หลักสูตรอิสลามศึกษาให้ติดต่อโดยตรง
  -ควรสำรองข้อมูลทุกครั้งก่อนการอัพเกรดโปรแกรม
  ติดต่อ ที.ที.ซอฟท์
  1. โทรศัพท์ : 081-9472084, 086-4596542
  2. โทรสาร : -
  3. Email : 034@214995.com
  4.facebook.com : https://www.facebook.com/ttsoft.pp51
  5. LINE : PP51

   หลักสูตรแกนกลางฯ 51 V.2019
 • Windows 10,8,7,XP
 • Database BDE
 • Fast Report
 • ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3,ปพ.7
 • Stand-alone license
 • Download  :  สั่งซื้อ

    ไม่ต้องใส่คำว่า "โรงเรียน"  

   

  PPUniDac Database Server System
  หลักสูตรแกนกลางฯ 51 PPUniDac V.10
  ติดต่อสอบถาม
   081-9472084  Line ID : PP51