โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 แกนกลางฯ 51
Download ปพ.65 (NewVersion)
โปรแกรมพิมพ์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง 51
สั่งซื้อโปรแกรม PP65
Download โปรแกรม PP51
(Old Version)
Download โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
หลักสูตรอิสลามศึกษา
ติดต่อระยะไกล ** สำรอง **
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 •  086-4596542
 •  Line Id : PP51
 •  facebook
 •  034@214995.com
 •    PP65 New Version
  หลักสูตรแกนกลางฯ 51 V.1.0

  สั่งซื้อโปรแกรม
  ปพ.65

   
     PPUniDAC & PPUniGUI Online
  หลักสูตรแกนกลางฯ 51 ออนไลน์

  ตัวอย่างการใช้งาน *** คลิกที่นี่ ***
  ติดต่อสอบถาม
   086-4596542  Line Id : PP51  ที.ที.ซอฟท์
  โทร.086-4596542, 081-9472084
  LineId : PP51
  โปรแกรมพิมพ์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
  PP65

      ฟังก์ชั่นการที่เพิ่มขึ้นจากโปรแกรม PP51 มีดังนี้
  - การส่งออกข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้ในการบันทึก ปพ.3 ออนไลน์
  - การพิมพ์ ปพ.2 รูปแบบใหม่ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดในปี 2563
  - การส่งออกแฟ้มข้อมูลในรูปแบบของ EXCEL และ CSV
  - สามารถสร้าง และแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือรับรองความประพฤติ
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : PP51
  - ปพ.65 มีฟังก์ชั่นการรับข้อมูลจากโปรแกรมปพ.51 (ใช้งานได้ต่อเนื่อง)
  **โรงเรียนที่มีโปรแกรมเดิม ( PP51) สามารถสั่งซื้อได้ในราคา 1,200 บาท ** **คลิกที่นี่**
   
  หนังสือชี้แจง ปพ.65 คำถามพบบ่อย
  ปพ.65 กับ ปพ.51
  - คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม
  -หลักสูตรอิสลามศึกษาให้ติดต่อโดยตรง
  -ควรสำรองข้อมูลทุกครั้งก่อนการอัพเกรดโปรแกรม
  ติดต่อ ที.ที.ซอฟท์
  1. โทรศัพท์ : 086-4596542
  2.LINE ID : PP51
  3. Email : 034@214995.com
  4.facebook.com : https://www.facebook.com/ttsoft.pp51
    ไม่ต้องใส่คำว่า "โรงเรียน"